Human Leader by RUDKIRKEGAARD

Din vej til et autentisk og bevidst lederskab

Mærker du også skiftet?
De udfordringer vi står i, er skabt af den måde vi har tænkt og drevet business på i årtier.

Et ensidigt, lineært og rationelt fokus på at skabe mål og vækst - det har bragt arbejdsmarkedet i ubalance.

Balancen genoprettes ikke ved, at du som leder gør mere af det du plejer at gøre, men bare hurtigere, der er brug for et skifte. 

Skiftet skabes indefra

Du ved, at der er brug for en ny måde at lede på.
Du ønsker at skabe mere balance og kreativitet ved at lede mennesket før opgaven.

Du ved at skiftet bæres af udviklingen af dit lederskab, og at udviklingen af dit lederskab, bæres af din personlige udvikling.
Du mærker behovet, men mangler refleksionsrummet.


Bevidsthed fødes gennem refleksion

Din autenticitet og bevidsthed om dit lederskab har betydning

for dine og organisationens resultater.


Som leder er refleksion ikke en luksus, men en nødvendighed for udvikling!

Jeg skaber dit rum til øget bevidsthed og refleksion gennem ro, tryghed og kærlige skub.Vil du væk fra


Du har glemt, hvorfor du er leder og du kan mærke, at du føler dig ustabil og slidt i krop, sind og sjæl


Du forsøger at tilpasse dig, det du tror, den ydre verden forventer sig af dig


Du træffer dine beslutninger fra hovedet og forsøger at 'regne den ud'


Du overforbruger din energi


Du leder udefra og ind

Vil du hen til


Du er formålsdreven, ved hvorfor du leder

og du mærker din indre styrke


Du har modet til at stå autentisk og navigere efter dit eget indre kompas


Du træffer dine beslutninger fra hjertet og bruger din intuition


Du får energi


Du leder indefra og ud

Bevidstgør dig dit personlige lederskab,

alene eller sammen med andre

For at lede et samfund, skal du kunne lede en organisation.

For at lede en organisation, skal du kunne lede din familie.

Men for at lede din familie, skal du først kunne lede dig selv. 

Confucius i Da Xue

RUDKIRKEGAARD gennem andres øjne

SÅRBARHED

OG MOD

“Gennem Christinas evne til at perspektivere og tune ind på mig, fik jeg åbnet op for hvad der stod i vejen for mig i mit lederskab. Erkendelsen og modet til at stå i sårbarheden gjorde det første skridt nemmere på min videre rejse.”

Kathrine Møldrup Gyldenvang

- Distriksleder Svinninge

RO, KLARHED OG RETNING

"Med hjertevarme og menneskelig indsigt, hjalp Christina mig med at zoome ind på min udfordring og identificere de forandringer, jeg ønsker at lave i mit liv.

Jeg fik hjælp til at finde det mål og den retning, jeg ønsker at arbejde frem imod."

Tine Hvalsø Budach 

- Leder af forebyggelse og frivillighed

ET FÆLLES VI, GAV STÆRKERE LEDERE

Gennem 9 måneder har

14 ledere i hjemmeplejen i Holbæk kommune arbejdet sammen med Christina i udviklingen af et stærkt lederteam. Teamet har opnået at samle ledelseskraften omkring kerneopgaven gennem fælles retning

og et fælles vi.

Camilla Hove Lund

- Leder af Aktiv hele Livet