Human Leader by RUDKIRKEGAARD

HUMAN LEADER NETWORK

Sammen er vi stærkere!

Fordi alle fortjener et godt netværk


Social- og ældreplejen er under accelererende forandring,

og der er et stort pres på den offentlige sektor.


Mange medarbejdere inden for social- og ældreplejen oplever i disse år et meningstab ved at gå på arbejde, da det oprindelige formål, om at gøre en forskel for borgeren, langsomt forsvinder i travlhed.


Det vil kræve et skrift i lederskabet, hvis vi skal lykkes med at finde tilbage til en mere bæredygtig ramme for det at gå på arbejde og derigennem gøre en

mærkbar forskel for borger.


Vi mennesker opererer 90% af vores vågne tid med afsæt i vaner og rutiner.

Tiden til at udvikle, være kreative eller innovative kræver rum til refleksion, hvilket kan være svært i en travl hverdag, hvor tiden er en mangelvare og hvor hurtige løsninger over en 5 minutters kop kaffe, ikke altid slår til.

At gøre tingene rigtigt forudsætter, at vi har tid og rum til at lade tanker flyde og flyve

og helst i et samspil med andre.

HUMAN LEADER NETWORK

Et eksklusivt netværk, der består af

sparring med ligesindet fra din organisation samt individuel ledersparring.


Netværket er et fortroligt og trygt rum, hvor du kan dele dine tanker, få faglig sparring og inspiration til hvordan du kan udvikle dig selv, dine medarbejdere og derigennem

skabe en mere harmonisk og attraktiv arbejdsplads.Gennem netværket og den individuelle ledersparring får du


Redskaber og inspiration til udviklingen af dit personlige lederskab, dine medarbejdere og din organisation


Samvær, sparring og erfaringsudveksling med andre


Idéer til hvordan du bedst kan bruge og styrke samarbejdet med din ledelse


Værktøjer til at skabe fælles fodslag, samskabelse og involvering af medarbejderne


Et større kendskab til dig selv som leder og derigennem adgang til mere gennemslagskraft


HUMAN LEADER NETWORK


Et eksklusivt netværk, der udover planlægning af, facilitering på og opsamling fra netværksmøderne består af:

Max 4-6 deltagere

Netværket består 4-6 af dine lederkolleger fra samme ledelsesniveau i organisationen. Det kan fx være områdeledere, forstandere eller en chefgruppe. 

Opstartsmøde á 3 timer

Formålet med opstartsmødet er at afstemme forventninger til hinanden og netværkets spilleregler, så vi sammen får skabt et trygt og udviklende læringsrum, hvor vi nysgerrigt kan gå på opdagelse i udviklingen af eget personlige lederskab.


4 netværksmøder á 3 timer

Netværket løber for et år af gangen. Udover  opstarts- og evalueringsmødet afholdes der 4 netværksmøder. Alle forretningsrelevante temaer vil tage udgangspunkt i det personlige lederskab med henblik på at udvikle dit ledelsesrum og forretningen.

5 individuelle ledersparringer á 1½ time

Efter hvert netværksmøde vil der være individuel online ledersparring. Formålet med ledersparringen er at træne din opmærksomhed på dit personlige lederskab i forhold til konkrete ledelsesudfordringer i egen praksis.

Evalueringsmøde á 3 timer

Efter et år evaluerer vi værdien af netværkets form og indhold og vurderer hvorvidt netværket skal fortsætte og i så fald hvordan.


Print produktarket på HUMAN LEADER NETWORK her. 

Praktik

I netværket vil I skiftes til at stå for lokale og forplejning.

Der vil blive sendt agenda ud forud for hvert møde, ligesom jeg vil hjælpe dig med de praktiske ting

i forbindelse med dit eget værtskab.


Sammen er vi stærkere!