Human Leader by RUDKIRKEGAARD

HUMAN ORGANIZATION

Vejen til bæredygtige organisatoriske forandringer


Lederkompasset

- jeres vej til at skabe fremtidens ældrepleje

Ældreplejen er i disse år kompromitteteret på meningstab, trivsel og rekruttering. Med den nye ældrereform har mange kommuner et

stort fokus på at omlægge til mere dynamiske og organiske strukturer, der frisætter medarbejderne og fremmer selvbestemmelsen.


For at komme i mål med de omlægninger, kræver det et skift i lederskabet

– en bevægelse fra et mindre fokus på drift til en mere coachende og faciliterende tilgang, med fokus på at støtte den enkelte medarbejder.


For at styrke lederne til dette skift har RUDKIRKEGAARD udviklet Lederkompasset, der træner lederne til at stå autentisk og bevidst i sig selv og til at lede det hele menneske og ikke kun opgaven. Kompasset støtter lederne i hverdagen med at skabe en ny kultur med retning, psykologisk tryghed, trivsel og engagement, hvor medarbejdere føler sig set, hørt og værdsat til gavn for individet, fællesskabet og borgeren.


Lederkompasset består af fem komponenter

De fem ledelseskomponenter


Lederkompassets fem essentielle ledelseskomponenter

bygger på forskning inden for psykologi, pædagogik og filosofi, og har til formål at øge trivsel og engagement gennem:

formål, bidrag, udvikling, fællesskab og selvindsigt.


Komponenterne hjælper ledergruppen til at navigere og skabe de bæredygtige organisatoriske forandringer som fremtidens medarbejdere og ældrepleje kalder på.


Lederkompasset er lederens værktøj til dagligt at navigere meningsfuldt og sikre, at beslutninger træffes til fællesskabets bedste.


Dit indre er dit ydre - As within, so without


Lederteamet er jo også et team, der skal fungere.

Når det handler om at øge de selvledende processer, trivsel og engagement blandt medarbejderne,

er det derfor afgørende, at ledergruppen også arbejder med kompasset internt. I forløbet arbejder vi blandt andet med:


Formål

Er visionen, ambitionen, mål og retning klart for mig?


Bidrag

Ved jeg, hvordan jeg bidrager til fællesskabet, så de fælles mål nås?

Får jeg den rette støtte fra min egen leder til at bidrage?


Udvikling

Har jeg de nødvendige faglige og personlige kompetencer?


Fællesskab

Har vi et psykologisk trygt miljø, hvor jeg har modet til at være sårbar, give udtryk

for mine meninger eller holdninger uden frygt for konsekvenser?


Selvindsigt

Kender jeg mine egne styrker og overbelastede adfærd?

Ved jeg hvorfor og hvorfra jeg leder?


Lederkompasset er udviklet til at støtte dig og din ledergruppe i at lede sig selv, eget team og medarbejderne ind i fremtidens ældrepleje.

Lederkompasset i praksis 


I behøver ikke gå hele vejen rundt i Lederkompasset!

Du og ledergruppen afstemmer selv, hvor mange og hvilke område af Lederkompasset I ønsker støtte til.

Forløbet tilpasses specifikt til jeres og organisations unikke behov.Individuelt online forløb


Hvem er jeg som menneske og hvorfor leder jeg?


Forskning viser, at 95% af vores tanker er de samme som dagen før, hvilket skaber automatiske reaktioner og handlemønstre. For at opnå nye resultater skal vi bevidst vælge at tænke, føle og handle anderledes.


Ledergruppen vil arbejde med denne bevidstgørelse gennem forskellige temaer over 14 uger i et individuelt online forløb.


Hver uge modtager lederne et nyt tema med relevante øvelser, der styrker bevidstheden om det personlige lederskab.

Gruppecoaching


Indsigterne fra det individuelle forløb danner fundamentet for gruppecoachingen og det videre arbejde i ledergruppens fremtidige fællesskab.


Gruppecoachingen styrker den enkelte leders personlige lederskab og den psykologiske tryghed i ledergruppen.


Den gensidige forståelse af menneskets natur og frygtmekanismer skaber et nyt afsæt af lede fra, sammen og hver for sig.


Hver anden uge

afholdes der

1½ times online coaching i den samlede ledergruppe.

Fysiske workshops


Med fokus på de øvrige fire komponenter i kompasset arbejdes der på at bevidstgøre og forløse potentialet i medarbejdergruppen.


Sammen sættes der mål, retning for bidrag, skabes meningsfuldhed, psykologisk tryghed samt et kærligt fællesskab til gavn for borger, medarbejder og leder.


Efter hver workshop vil lederne skulle arbejde med deres konkrete beslutninger i praksis.


Lederne vil komme til at skulle arbejde sammen med en lederkollega som bliver deres partner i praksis. 


For at lede et samfund, skal du kunne lede en organisation.

For at lede en organisation, skal du kunne lede din familie.

Men for at lede din familie, skal du først kunne lede dig selv.


Citat: Konfutse (500 år f.Kr)